Faculty

Course Directors

 
Honorary Chairman Chairman Co-Chairman  
       
 
Shengshou Hu, MD Run-Lin Gao, MD Martin B. Leon, MD  
       
Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Honorary Chairmen of Organizing Committee
       
Junbo Ge, MD Yaling Han, MD Yong Huo, MD Keqin Rao, MD
 
       
        Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jilin Chen, MD Jiyan Chen, MD Shaoliang Chen, MD Jean Fajadet, MD
       
       
Dejia Huang, MD Guoliang Jia, MD Shiliang Jiang, MD Eisho Kyo, MD
       
       
Yean-Leng Lim, MD, PhD Shuzheng Lu, MD Changsheng Ma, MD Gary S. Mintz, MD
       
       
Seung-Jung Park, MD, PhD Shubin Qiao, MD Shigeru Saito, MD Patrick W. Serruys, MD, PhD
       
       
Weifeng Shen, MD Gregg W. Stone, MD Etsuo Tsuchikane, MD, PhD Haichang Wang, MD
       
       
Jian’an Wang, MD Weimin Wang, MD William Wijns, MD, PhD Yuejin Yang, MD
       
   
Shu Zhang, MD Zhe Zheng, MD    
       
       
Secretary General      
       
     
Bo Xu, MBBS