March 30-April 2, 2017
(Thursday-Sunday)
China National Convention Center(CNCC),Beijing,China
Faculty

Course Directors

 
Honorary Chairman Chairman Co-Chairman  
       
 
Shengshou Hu, MD Run-Lin Gao, MD Martin B. Leon, MD  
       
Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Chairman of Scientific Committee Honorary Chairmen of Organizing Committee
       
Junbo Ge, MD Yong Huo, MD Dayi Hu, MD Keqin Rao, MD
 
       
        Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
       
Jilin Chen, MD Jiyan Chen, MD Shaoliang Chen, MD Jean Fajadet, MD
       
       
Yaling Han, MD Dejia Huang, MD Guoliang Jia, MD Shiliang Jiang, MD
       
       
Eisho Kyo, MD Yean-Leng Lim, MD, PhD Shuzheng Lu, MD Changsheng Ma, MD
       
       
Gary S. Mintz, MD Seung-Jung Park, MD, PhD Shubin Qiao, MD Shigeru Saito, MD
       
       
Patrick W. Serruys, MD, PhD Weifeng Shen, MD Gregg W. Stone, MD Etsuo Tsuchikane, MD, PhD
       
       
Haichang Wang, MD Jian’an Wang, MD Weimin Wang, MD William Wijns, MD, PhD
       
 
Stephan Windecker, MD Yuejin Yang, MD Shu Zhang, MD  
       
       
Secretary General      
       
     
Bo Xu, MBBS