Course Directors
Home > Faculty > Course Directors
Honorary Chairman   Course Director      
 
           
Nanshan Zhong, MD       Runlin Gao, MD      
 

Course Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)

               
       
Martin B. Leon, MD Yean-Leng Lim, MD,
PhD
Seung-Jung Park, MD,
PhD

Jean Marco, MD

 
               
       
Shigeru Saito, MD   Patrick W. Serruys, MD,
PhD
  Gregg W. Stone, MD   Takahiko Suzuki, MD  
               
Chinese Co-Directors (sorted in alphabetic order of family names)
             
       

Jilin Chen, MD

 

Jiyan Chen, MD

 

Ruping Dai, MD

 

Junbo Ge, MD

 
               
       

Yaling Han, MD

  Dayi Hu, MD  

Dejia Huang, MD

 

Yong Huo, MD

 
               
       

Guoliang Jia, MD

 

Shiliang Jiang, MD

 

Shuzheng Lu, MD

 

Changsheng Ma, MD

 
               
       

Weifeng Shen, MD

 

Yuejin Yang, MD

 

Shu Zhang, MD

 

Guoying Zhu, MD

 
               
Secretary General       Associate Secretary General
               
           

Bo Xu, MBBS

      Meng Tian      


 
 
Copyright©2000-2009 CCheart Consulting Co.Ltd.All Rights Reserved
Email:adm@ccheart.com.cn